Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Guangzhou Junyu Hotel

Adresse: Shi Ji Zhen Da Long Jie Tai Xing Lu 133
Téléphone: +86-20-23881888  FAX: +86-20-23881860
click and print it with you